Home » Evenementen » Creatief begaafd

Creatief begaafd

  • 08 november 2023
  • 10:00 tot 11:30
  • Locatie: Streams Brink42

Hoe verhoudt creativiteit zich tot hoogbegaafdheid?
Kan je wel of niet zeggen dat creatief begaafde mensen hoogbegaafd zijn?
Deze ochtend hoor je de laatste inzichten uit Amerika over creatieve begaafdheid.

 

Doelgroep
Deze verbindende bijeenkomsten zijn voor hoogbegaafde volwassenen en ook voor ouders van kinderen waarbij sprake is van vragen rond hoogbegaafdheid.

De ontmoetingsbijeenkomsten richten zich op kennisdeling, persoonlijke ontwikkeling en om elkaar als hoogbegaafde volwassene in volle potentie te zien en elkaar te versterken.

Ontmoeten
Brink42 is een sfeervolle ontmoetingsplaats waar mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid zich thuis mogen voelen.

Om iedereen gelegenheid te geven zichzelf te kunnen zijn is er ruim tijd voor het laten ontstaan van waardevolle verbindingen en het delen van ervaringen.

Kennis delen
Elke bijeenkomst delen we wetenschappelijk onderbouwde kennis over een specifiek thema rond hoogbegaafdheid. Larinda Bok begeleidt als Specialist Hoogbegaafdheid hoogbegaafde volwassenen bij het maken van zinvolle levensloop- en loopbaankeuzes voor een betekenisvol leven.

Kom, ontdek en ontmoet!

Samen hoogbegaafd is een initiatief van Hoogbegaafdexpert en Streams Brink42. Wij organiseren verdiepende ontmoetingsbijeenkomsten rond het thema hoogbegaafdheid, persoonlijke ontwikkeling, zingeving, waarden en duurzame relaties.